Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Google search engine
HomeĐô ThịTP Hà Tĩnh hướng tới đô thị trung tâm vùng Bắc Trung...

TP Hà Tĩnh hướng tới đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Ngày 5/5/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 931 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Hà Tĩnh với quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh. phấn đấu đến năm 2025, trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, tầm nhìn đến năm 2030

Theo đề án, đến năm 2025, thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội theo hướng xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Thủ đô có tốc độ phát triển nhanh và bền vững. tăng trưởng kinh tế, có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng đô thị và nông thôn trong toàn tỉnh, trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

Huy động các nguồn lực xây dựng Thành phố Hà Nội;  Tĩnh kháng thành một trong những trung tâm thị trấn dô khu vực Bắc Trung Bộ
Huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng không gian đô thị với quy mô phù hợp gắn với điều chỉnh quy hoạch chung, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế. – Xã hội của thành phố phát triển đồng bộ, tạo điều kiện để phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trở thành một trong những đô thị trên thế giới. với tốc độ phát triển kinh tế cao của vùng Bắc Trung Bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện tốt các chức năng của tỉnh trước mắt, theo hướng tạo hiệu ứng lan tỏa. đến các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Các giải pháp chủ yếu là mở rộng không gian thành phố Hà Tĩnh đáp ứng các tiêu chí đô thị theo các hướng Tây, Nam và Đông. Trong đó, phía Tây sẽ mở rộng đô thị, vượt tuyến tránh Quốc lộ 1A, kết nối với Khu công nghiệp và đầu mối giao thông quốc lộ (đường bộ, đường sắt); Phát triển các khu đô thị mới hiện đại và đồng bộ.

Hướng Nam mở rộng đô thị kết nối với các khu phát triển hỗn hợp, khai thác cảnh quan hai bên sông Rào Cái, Trường Đại học Hà Tĩnh, khu đào tạo – nghiên cứu và sản xuất.

Về phía Đông mở rộng các đô thị bên kia sông Rào Cái hướng ra biển Đông để phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao kết nối với chuỗi đô thị ven biển của tỉnh.

Thành phố Hà Tĩnh sẽ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hìhành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững.
Thành phố Hà Tĩnh sẽ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững.

Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thành kế hoạch, chương trình hành động; rà soát các hạng mục, công trình đầu tư trong chương trình, đề án, kế hoạch và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan lập hồ sơ đồ án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính tỉnh Hà Tĩnh. thành phố và gửi nó để phê duyệt. có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 36 / NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh thực hiện tốt các văn bản, thủ tục theo quy định của pháp luật..

Nguồn: https://dothi247.net
Danh mục: Đô Thị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments