Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Google search engine
HomeĐô ThịSiết chặt xử lý hành vi né tránh giám định tư pháp...

Siết chặt xử lý hành vi né tránh giám định tư pháp trong xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 1417 / BXD-GĐ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan tiến hành tố tụng các cấp tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. , nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định mới về giám định tư pháp và kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả. kết quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Thắt chặt các hoạt động riêng tư để ngăn chặn tì né tránh giám sát được chỉ định trong cấu trúc xây dựng.  (Hình minh họa).
Siết chặt hoạt động tư pháp không để xảy ra tình trạng trốn tránh kiểm tra trong xây dựng. (Hình minh họa).

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng cho đội ngũ giám định viên xây dựng và giám định viên tư pháp theo từng trường hợp cụ thể. tổ chức giám định theo từng trường hợp cụ thể và đội ngũ người trưng cầu giám định tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý.

Rà soát, kiện toàn các tổ chức, cá nhân có chức năng giám định đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng như: Bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên, công nhận tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đăng danh sách trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. bài hát nhịp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công tác giám định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, né tránh hoặc từ chối giám định, cố tình ban hành kết luận giám định không đúng …

Căn cứ vào khả năng, điều kiện thực tế và thẩm quyền quy định chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp. Bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý. Đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo giám định, kết luận giám định đối với các vụ việc trưng cầu, trưng cầu giám định, các vụ án, vụ án trọng điểm đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan.

Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp: Nghiên cứu các quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng để bảo đảm trưng cầu đúng đối tượng, đúng nội dung, trưng cầu tổ chức, cá nhân giám định đáp ứng yêu cầu của pháp luật. đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với đối tượng và nội dung giám định.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định; thực hiện hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ người được giám định và người thân thích của họ để chuyên gia yên tâm thực hiện công việc; Tạm ứng, thanh toán kịp thời chi phí, tiền công, tiền tham dự phiên toà cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Nguồn: https://dothi247.net
Danh mục: Đô Thị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments