Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Google search engine
HomeĐô ThịSiết chặt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử...

Siết chặt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Với Thông tư số 11/2021 / TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/9/2021, việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Tài nguyên và Môi trường. xác định chặt chẽ hơn.

Hình minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 11/2021 / TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021, thay thế Thông tư số 09/2015 / TT-BTNMT.

Bạn Đang Xem: Siết chặt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Thông tư 11, định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Xem Thêm : Trình Bộ Xây dựng đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức trước 15/10

Trong đó, việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: Lập quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia và quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của quốc gia. Khi lập kỳ quy hoạch phải điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực tế về kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của cả nước; Lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia lần thứ nhất…

Cùng với việc điều tra, thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu, khảo sát thực địa …, cần phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và kết quả chuyển mục đích sử dụng đất cấp quốc gia.

Đối với bước xây dựng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, Thông tư nhấn mạnh cần tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh, bổ sung để đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vạch ra phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; xác định diện tích các loại đất trong kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Đồng thời, phải phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho từng vùng kinh tế – xã hội, cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ quy hoạch đến từng vùng kinh tế – xã hội, từng đơn vị hành chính cấp tỉnh. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch cho từng vùng kinh tế – xã hội, từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; xác định quy mô, vị trí của các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và các khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Xem Thêm : Bắc Giang duyệt quy hoạch thêm 2 khu đô thị hơn 80ha

Ngoài ra, cần nêu rõ dự kiến ​​nguồn thu, chi từ đất theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; xây dựng các giải pháp điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo chuyên đề…

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải nêu được phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến kế hoạch sử dụng đất; xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm.

Ngoài ra, cần xác định diện tích các loại đất theo quy hoạch phân khu, giao đất trong quy hoạch của tỉnh trong kỳ kế hoạch sử dụng đất từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai; xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch cho từng năm và cho từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Xác định quy mô, vị trí các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất hàng năm và đến từng đơn vị hành chính. chính quyền cấp huyện. Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, điểm dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi khu vực lân cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án. nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh …

Nguồn: https://dothi247.net
Danh mục: Đô Thị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments