Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022
Google search engine
HomeĐô ThịQuảng Nam khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021...

Quảng Nam khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030

Hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xây dựng chính quyền số

Ngày 7/5, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 3.

Theo nội dung thông báo, để đạt được sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Quảng Nam cần kế thừa những kết quả đã đạt được, tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có. của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những tiềm năng mới, động lực mới, cơ hội mới để thu hút các nguồn lực bên ngoài cho phát triển “xanh”, nhanh và bền vững.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; tháo gỡ và xử lý, khắc phục những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế – xã hội …

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham khảo ý kiến ​​của Sát Sân bay tới Chu Lai trong ngày 3/3 vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Sân bay Chu Lai trong chuyến làm việc cuối tháng 3.

Giữ gìn và phát huy tốt nhất truyền thống lịch sử, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền bảo đảm dân chủ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng tâm; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III / 2022; góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cả nước và vùng; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá biệt hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, thúc đẩy kinh tế số.

Thống nhất “mở đường” cửa khẩu Nam Giang

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý một số kiến ​​nghị của tỉnh Quảng Nam nêu ra tại kỳ họp trước.

Cụ thể, đối với Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới khu đô thị cổ Hội An và quần thể đền tháp Mỹ Sơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chủ động xây dựng đề án theo hình thức xã hội hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền. phù hợp với quy định của pháp luật. Giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến ​​nghị của tỉnh về việc sử dụng phí để thăm di tích và thành lập quỹ bảo tồn di sản Quảng Nam.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể áp dụng chung cho các di sản thế giới trên cả nước, báo cáo cấp có thẩm quyền. quyền xem xét và quyết định.

Cảng Chu Lai, Tỉnh Quảng Nam.
Cảng Chu Lai, Tỉnh Quảng Nam.

Đối với đề xuất xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu thương mại tự do Tam Quang, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo quy định. hình thức xã hội hóa.

Đối với quy hoạch Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có một kế hoạch phát triển. Phát triển trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III / 2022.

Về các kiến ​​nghị liên quan đến Quốc lộ 14D và 14E, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14E, khởi công từ năm 2023 và phấn đấu hoàn thành. vào năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ cũng ủng hộ chủ trương nghiên cứu đầu tư mới tuyến đường từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam. Giao tỉnh Quảng Nam là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất đầu tư. đầu tư tuyến đường nêu trên theo hình thức PPP, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Riêng đối với các kiến ​​nghị liên quan đến tổ hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và dự án Làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc hình thành tổ hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể nhu cầu đào tạo của vùng và địa phương, khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục đại học. Hiện tại có sẵn. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc đoàn trực tiếp xem xét, đánh giá toàn diện dự án. thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án Làng đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2022.

Nguồn: https://dothi247.net
Danh mục: Đô Thị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments